1. Úvod
2. Informácie o družstve
3. Kontakty
4. Zmluvní partneri
5. Právne predpisy
6. Základné informácie
7. Zoznam právne chránených odrôd
8. Oznámenie o použití farmárskeho osiva
( tlačivá )
Vážení používatelia farmárskeho osiva,
dovoľte, aby sme Vás touto cestou požiadali o rešpektovanie práv majiteľov odrôd a o to, aby ste si uvedomili, že vlastníctvo k odrode rastlín je také isté vlastníctvo, ako Vaše vlastníctvo k produktu, ktorý ste z farmárskeho osiva dopestovali.
 
8. Oznámenie o použití farmárskeho osiva ( tlačivá )

K oznámeniu či ste v danej sezóne výsevu použili, alebo nepoužili farmárske osivo slúžia tlačivá :
Pre aktuálnu sezónu výsevu obdržíte aj poštou.
Oznámenie o použití farmárskeho osiva na jeseň 2023
 

Pre predchádzajúce sezóny výsevu v prípade, že ste oznámenie nezaslali.

Oznámenie o použití farmárskeho osiva a sadiva na jar 2023
Oznámenie o použití farmárskeho osiva na jeseň 2022
Oznámenie o použití farmárskeho osiva a sadiva na jar 2022

 

I.Keď ste farmárske osivo (sadivo) nepoužili postupujte takto:
1. Vyplňte odosielateľa a body 1. a 2.1. na strane 1 tlačiva a bod 7 na 2. strane tlačiva. Tlačivo nám zašlite poštou alebo e-mailom na adresu : remuna@remuna.sk.

II. Keď ste farmárske osivo (sadivo) použili postupujte takto :
1.
Pri manuálnom vyplňovaní tlačiva postupujte podľa návodu, ktorý je uvedený v našom liste zn.: 371/23 dňa 29.09.2023 pod písmenom B bod 2.2.1.

2. Pri elektronickom vyplňovaní tlačiva postupujte takto :

2.1. „Oznámenie...“ nájdete na našej web stránke www.remuna.sk.V záložke č. 8 si vyberiete: Tlačivo „Oznámenie jeseň 2023“ k stiahnutiu...

2.2. Záhlavie „Oznámenia“ vyplňte podľa predtlače.

2.3. V „Zozname právne chránených odrôd“ vyhľadajte použitú odrodu a príslušný kód napíšte do stĺpca 1 „Oznámenia“. Automaticky sa v tabuľke zobrazí názov odrody a sadzba remunerácie.

2.4. Do stĺpca 3 uveďte vysiatu plochu max. na 3 desatinné miesta a do stĺpca 4 výsevok v t na 1 ha max. na 3 desatinné miesta. Zostatok až po platbu spolu (riadky A, B a C) sa vypočíta automaticky. Keď Vám zostala časť farmárskeho osiva nevysiate uveďte to v stĺpci 8.

2.5. Len v prípade platby predom vyplňte bod 4 (na str. 2).

2.6. Len v prípade súhlasu so zaslaním elektronickej faktúry e-mailom vyplňte bod 5.

2.7. Vyplnené „Oznámenie“ nám zašlite elektronicky na e-mail: remuna@remuna.sk,
alebo ho vytlačte, potvrďte a zašlite poštou na adresu:

REMUNA, družstvo
Nám. J.Herdu 1/579
917 01 Trnava 
 
Obsah web stránky, okrem právnych predpisov je vlastníctvom majiteľa stránky a jeho použitie pre iné účely ako  „ Oznámenie o použití farmárskeho osiva„  bude riešené v zmysle právnych predpisov.
Copyright © 2007-2023 Remuna, družstvo Všetky práva vyhradené.
Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok
|   Informácie o používaní Cookies