1. Úvod
2. Informácie o družstve
3. Kontakty
4. Zmluvní partneri
5. Právne predpisy
6. Základné informácie
7. Zoznam právne chránených odrôd
8. Oznámenie o použití farmárskeho osiva
( tlačivá )
Vážení používatelia farmárskeho osiva,
dovoľte, aby sme Vás touto cestou požiadali o rešpektovanie práv majiteľov odrôd a o to, aby ste si uvedomili, že vlastníctvo k odrode rastlín je také isté vlastníctvo, ako Vaše vlastníctvo k produktu, ktorý ste z farmárskeho osiva dopestovali.
 
2. Informácie o družstve

REMUNA, družstvo so sídlom v Trnave, Nám. J. Herdu č.1 je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel : Dr, Vložka : 10042 / T bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 04.06.2004.

Družstvo je podľa oznámenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky organizácia majiteľov odrôd.
 
Oznámenie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky uverejňuje oznam č. 1554/2015-510 zo dňa 30. 03. 2015 v súlade s ustanovením čl. 3 nariadenia Komisie č. 1768/95, ktoré ustanovuje pravidlá poľnohospodárskych výnimiek pre potreby článku 14 ods. 3 nariadenia rady (ES) č. 2100/94 o ochrane práv odrôd rastlín v spoločenstve.

Remuna, družstvo so sídlom nám. J. Herdu 1/579, 917 01 Trnava, IČO 36 262 781, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Slovenská republika, Oddiel.Dr, Vložka: 10042/T, je organizáciou majiteľov podľa čl. 3 nariadenia Komisie č. 1768/95, ktoré ustanovuje pravidlá poľnohospodárskych výnimiek pre potreby článku 14 ods. 3 nariadenia rady (ES) č. 2100/94 o ochrane práv odrôd rastlín v spoločenstve.Organizácia majiteľov môže konať len za svojich členov a len za tých, ktorí písomne poskytli príslušný mandát organizácii.
Ing. Ján Vajs v. r.
generálny riaditeľ
sekcie poľnohospodárstva
Uverejnené vo Vestníku MP a RV SR ročník XLVII dňa 08.04.2015 čiastka 7.
Orgány družstva a ich členovia
Členská schôdza družstvo má 21 členov
Predstavenstvo Ing. Lucian Lupták – predseda predstavenstva
Ing. Vladimír Sedlák – podpredseda predstavenstva
Ing. Gyula Zalabai, PhD. – člen predstavenstva
Kontrolná komisia Doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc – predseda kontrolnej komisie
Ing. Ľudovít Sleziak, CSc. – člen kontrolnej komisie
Ing. Vladimír Dugovič – člen kontrolnej komisie
 
 
Obsah web stránky, okrem právnych predpisov je vlastníctvom majiteľa stránky a jeho použitie pre iné účely ako  „ Oznámenie o použití farmárskeho osiva„  bude riešené v zmysle právnych predpisov.
Copyright © 2007-2023 Remuna, družstvo Všetky práva vyhradené.
Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok
|   Informácie o používaní Cookies