1. Úvod
2. Informácie o družstve
3. Kontakty
4. Zmluvní partneri
5. Právne predpisy
6. Základné informácie
7. Zoznam právne chránených odrôd
8. Oznámenie o použití farmárskeho osiva
( tlačivá )
Vážení používatelia farmárskeho osiva,
dovoľte, aby sme Vás touto cestou požiadali o rešpektovanie práv majiteľov odrôd a o to, aby ste si uvedomili, že vlastníctvo k odrode rastlín je také isté vlastníctvo, ako Vaše vlastníctvo k produktu, ktorý ste z farmárskeho osiva dopestovali.
 
4. Zoznam majiteľov odrôd, alebo zástupcov majiteľov odrôd s ktorými má družstvo uzatvorenú zmluvu a poverenie na monitorovanie používania farmárskeho osiva právne chránených odrôd.

REMUNA, družstvo vykonáva monitorovanie používania farmárskeho osiva, sadiva a vyberá spravodlivú odmenu (remuneráciu) pre nasledujúcich majiteľov odrôd alebo ich zástupcov v SR :
Por. č. : Zmluvný partner : Sídlo : IČO :
1. EUROPLANT šľachtiteľská spol. s r.o. Priemyselné cent. 4004, 058 01 Poprad 31 673 929
2. HORDEUM, s.r.o. Nový Dvor 1052, 925 21 Sládkovičovo 34 135 227
3. Ing.Milan Toma-HZPC Slovensko Kišovce 382, 059 12 Hôrka 41 303 822
4. ISTROPOL SOLARY, a.s. 930 13 Horné Mýto 267 34 146 768
5. LEGUSEM pt, a.s. Štefánikova 9, 921 01 Piešťany 50 041 592
6. LIDEA FRANCE SAS Avenue Gaston Phoebus, 642 30 Lescar, Francúzsko 423 296 250
7. Limagrain Česká republika, s.r.o. Lednická 1533, 198 00 Praha 9, ČR 62 587 498
8. MV ELITMAG, Kft. Brunszvik ut. 2,H-2462 Martonvásár, MR 10 659 540
9. Národné poľnohosp. a potr. centrum Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 42 337 402
10. PRO SEEDS s.r.o. Smetanovo námestí 279, 580 01 Havlíčkův Brod, ČR 048 10 392
11. Probstdorfer Saatzucht Gesellschaft m.b.H&Co KG. Parkring 12, A-1010 Wien, Austria 56 897 601
12. RAGT Czech, s.r.o. 671 77 Branišovice 1, ČR 27 113 698
13. RAPOOL Slovakia, s.r.o. Krajinská 3, 921 01  Piešťany 36 247 383
14. RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. Pri trati 15, 820 14 Bratislava 35 744 723
15. SAATBAU Slovensko,s.r.o. Priemyselná 9/A, 917 01  Trnava 34 142 983
16. SAATEN-UNION, GmbH Eisenstrasse 12, 30916 Isernhagen, DE 1 620 540 603
17. SELEKT-VŠÚ, a.s. 919 28 Bučany č. 591 34 108 505
18. SELGEN – Slovakia, spol. s.r.o. Drevená 766 / 01, 924 01 Galanta 35 684 143
19. Strube SK, spol. s r.o. Bosniacka 56, 917 05 Trnava-Modranka 36 230 545
20. VP AGRO Slovensko, s.r.o. Ružindolská 14, 917 01  Trnava 36 680 206
21. ZELSEED, s.r.o. 930 36  Horná Potôň 1269 31 413 790
       Zoznam je platný od 01.07.2023
 
 
Obsah web stránky, okrem právnych predpisov je vlastníctvom majiteľa stránky a jeho použitie pre iné účely ako  „ Oznámenie o použití farmárskeho osiva„  bude riešené v zmysle právnych predpisov.
Copyright © 2007-2023 Remuna, družstvo Všetky práva vyhradené.
Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok
|   Informácie o používaní Cookies