1. Úvod
2. Informácie o družstve
3. Kontakty
4. Zmluvní partneri
5. Právne predpisy
6. Základné informácie
7. Zoznam právne chránených odrôd
8. Oznámenie o použití farmárskeho osiva
( tlačivá )
Vážení používatelia farmárskeho osiva,
dovoľte, aby sme Vás touto cestou požiadali o rešpektovanie práv majiteľov odrôd a o to, aby ste si uvedomili, že vlastníctvo k odrode rastlín je také isté vlastníctvo, ako Vaše vlastníctvo k produktu, ktorý ste z farmárskeho osiva dopestovali.
 
8. Oznámenie o použití farmárskeho osiva ( tlačivá )

K oznámeniu či ste v danej sezóne výsevu použili, alebo nepoužili farmárske osivo slúžia tlačivá :
Pre aktuálnu sezónu výsevu obdržíte aj poštou.
Oznámenie o použití farmárskeho na jar 2019
 

Pre predchádzajúce sezóny výsevu v prípade, že ste oznámenie nezaslali.

Oznámenie o použití farmárskeho na jeseň 2018
Oznámenie o použití farmárskeho na jar 2018
Oznámenie o použití farmárskeho osiva na jeseň 2017

 

I. Oznámenie o nepoužití farmárskeho osiva môžete vykonať :
1. Vyplnením 1. strany a potvrdením na poslednej strane poštou obdržaného tlačiva a zaslanie 1. a poslednej strany poštou.
2. Vyplnením odosielateľa, bodu 1 a bodu 2.1. na tlačive, ktoré je uložené na tejto web stránke. Vytlačte prvú a poslednú stranu, na poslednej strane potvrďte správnosť a prvú a poslednú stranu nám zašlite poštou, alebo e-mailom.

II. Oznámenie o použití farmárskeho osiva môžete vykonať :
1. Vyplnením, potvrdením a zaslaním poštou obdržaného tlačiva na našu adresu.
2. Vyplnením tlačiva uloženého na tejto web stránke v počítači.

Pri vyplňovaní bodu 2.2. stačí pri príslušnej použitej odrode vyplniť len stĺpce 3 a 4, ďalší výpočet sa vykoná automaticky.
Tlačivo vytlačte, potvrďte a poštou, alebo e-mailom zašlite v 1 vyhotovení na našu adresu.

REMUNA, družstvo
Nám. J. Herdu 1
917 01 Trnava

 
 
Obsah web stránky, okrem právnych predpisov je vlastníctvom majiteľa stránky a jeho použitie pre iné účely ako  „Oznámenie o použití farmárskeho osiva„ bude riešené v zmysle právnych predpisov.
Copyright © 2007 Remuna, družstvo Všetky práva vyhradené.   Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok